Archiv

Záměr prodeje pozemku

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 07.02.2022 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Veřejná vyhláška

o zahájení správního řízení o žádosti a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Obecně závazná vyhláška obce Kojetín č.1/2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Plnění rozpočtu za rok 2021 k 31.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a rok 2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 04.10.2021 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 6. 9. 2021 od 20,00 hod.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.

Záměr prodeje části pozemků

Obec Kojetín na základě ustanovení §39 zákona ě. 128/2000 Sb. v úplném znění zveřejňuje: Záměr prodeje části pozemků k.ú. Kojetín p.č. 975/42 o výměře 36 m2,