Archiv

Návrh rozpočtu na rok 2023

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Zasedání obecního zastupitelstva

Rozpočtové opatření číslo 6.

INFOMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE KOJETÍN

pondělí 17.10.2022 od 20.00 hod.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Stanovení přechodné úpravy provozu Česká Bělá - Kojetín

Rozpočtové opatření číslo 5.

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kojetín.

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 05.09.2022 od 20.00 hodin zasedací místnosti OÚ v budově KD.

OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků voleb do ZASTUPITELSTEV OBCÍ

 konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Uzavírka silnice Česká Bělá - Kojetín, v termínu: od 01.08.2022 do 12.08.2022.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy č. 34410 v obci Dolní Křupá a Kojetín

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Uzavírka silnice Česká Bělá - Kojetín, v termínu: od 01.08.2022 do 12.08.2022.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oprava žel. přejezdu Rozsochatec, v termínu: od 20.07.2022 do 29.07.2022 

Informace volby

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Kojetín a potřebný počet podpisů na peticích ...

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 04.07.2022 od 20.00 hodin zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Zasedání obecního zastupitelstva

Starosta obce Kojetín svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 06.06.2022 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OU v budově KD.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 02.05.2022 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.