Archiv

Rozpočtové opatření č. 4/2023

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu.

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 3. 7. 2023, 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Záměr směny podílu pozemků

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu

Zasedání obecního zastupitelstva

čtvrtek 25. 5. 2023 na 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Návrh závěrečného účtu obce Kojetín za rok 2022 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 9. 5. 2023 v 10:00 hod. 

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu

Rozpočtové opatření č. 1/2023

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zasedání obecního zastupitelstva

 pondělí 3. 4. 2023 na 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Záměr prodeje podílu části pozemků

Záměr prodeje podílu části pozemků k.ú. Smrčná na Moravě p.č. 266/1

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2023, které se bude konat dne 14. 3. 2023 v 10:00 hod.

Zasedání obecního zastupitelstva

6. 3. 2023 na 19.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva

Pondělí 06.02.2023 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.