Záměr směny podílu pozemků

Zpět na výpis

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 39 odst. 1 písm. a), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje záměr směny podílu pozemků parc. č. 174/1 a 170/2 v k. ú. Pohled za geometrickým plánem nově vytvořený pozemek 420/1 v k.ú. Termesivy