Archiv

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 05.09.2022 od 20.00 hodin zasedací místnosti OÚ v budově KD.

OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků voleb do ZASTUPITELSTEV OBCÍ

 konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Uzavírka silnice Česká Bělá - Kojetín, v termínu: od 01.08.2022 do 12.08.2022.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy č. 34410 v obci Dolní Křupá a Kojetín

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Uzavírka silnice Česká Bělá - Kojetín, v termínu: od 01.08.2022 do 12.08.2022.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oprava žel. přejezdu Rozsochatec, v termínu: od 20.07.2022 do 29.07.2022 

Informace volby

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Kojetín a potřebný počet podpisů na peticích ...

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 04.07.2022 od 20.00 hodin zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Zasedání obecního zastupitelstva

Starosta obce Kojetín svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 06.06.2022 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OU v budově KD.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 02.05.2022 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

Zasedání obecního zastupitelstva

04.04.2022 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva 

Záměr prodloužení doby nájmu

části pozemku k.ú. Kojetín p.č. 725/2

Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 048 Kojetín

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2022, které se bude konat dne 15. 3. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Veřejná vyhláška

Zásobováni vodou a odkanalizování obce Kojetín.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 07.03.2022 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Záměr prodeje pozemku

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 07.02.2022 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Veřejná vyhláška

o zahájení správního řízení o žádosti a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín.