Archiv

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.

Záměr prodeje části pozemků

Obec Kojetín na základě ustanovení §39 zákona ě. 128/2000 Sb. v úplném znění zveřejňuje: Záměr prodeje části pozemků k.ú. Kojetín p.č. 975/42 o výměře 36 m2,