Archiv

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zasedání obecního zastupitelstva

 pondělí 3. 4. 2023 na 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Záměr prodeje podílu části pozemků

Záměr prodeje podílu části pozemků k.ú. Smrčná na Moravě p.č. 266/1

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2023, které se bude konat dne 14. 3. 2023 v 10:00 hod.

Zasedání obecního zastupitelstva

6. 3. 2023 na 19.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva

Pondělí 06.02.2023 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Rozpočtové opatření číslo 9.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Veřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zasedání obecního zastupitelstva

9. 1. 2023, 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Volebního stanoviště v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Informace o umístění volebního stanoviště v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Volba prezidenta České republiky 2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky.

Rozpočtové opatření číslo 8.

Volba prezidenta České republiky

OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 05.12.2022 od 19.00 hodin zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Rozpočtové opatření číslo 7.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 a rok 2025

Návrh rozpočtu na rok 2023

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.