Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Kojetín podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má pouze informativní charakter. Úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před budovu OÚ Kojetín č. p. 36.

Záměr prodeje podílu pozemků

 k.ú. Pávov (podíl v LD Štoky)

Záměr pronájmu pozemku

 vodní plocha rybník a p.č. 952/2 vodní plocha nádrž umělá.