Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Kojetín podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má pouze informativní charakter. Úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před budovu OÚ Kojetín č. p. 36.

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.