Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Kojetín podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má pouze informativní charakter. Úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před budovu OÚ Kojetín č. p. 36.

Rozpočtové opatření číslo 7.

Rozpočtové opatření číslo 6.

Rozpočtové opatření číslo 5.

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy