Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Kojetín podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má pouze informativní charakter. Úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před budovu OÚ Kojetín č. p. 36.

Veřejná vyhláška

Zasedání obecního zastupitelstva

čtvrtek 3. 6. 2024 ve 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 7. června 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 8. června 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Schválený závěrečný účet za rok 2023

Návrh závěrečného účtu za rok 2023