Zastupitelé

Zastupitelstvo obce je složeno ze sedmi členů, kteří rozhodují o věcech patřících do samostatné působnosti obce.

Obecní zastupitelstvo

 • Ladislav Venc, starosta
 • Ing. Josef Hertl, místostarosta
 • PhDr. Jana Hovorková
 • Ing. Vlastimil Čech
 • Petr Tomášek
 • Petr Venc
 • Zdeněk Pazderka

Finanční komise

 • PhDr. Jana Hovorková, předsedkyně
 • Zdeněk Pazderka, člen
 • Petr Tomášek, člen

Kontrolní komise

 • Ing. Vlastimil Čech, předseda
 • Petr Venc, člen
 • Jiří Bárta, člen