Hasičský sbor

Hasičský sbor v Kojetíně byl založen 16.července 1899 a existuje nepřetržitě. Od počátku se věnuje nejen ochraně majetku před přírodními živly, ale působí současně i jako důležitý organizátor kulturního, společenského a sportovního života v obci.

V současnosti má sbor 70 členů, disponuje zásahovým družstvem zařazeným do kategorie JPO V. Velkou část členské základny tvoří mladí hasiči.

Dne 14.1.2023 proběhla poslední Valná hromada za účasti většiny členů sboru.