Archiv

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Obecně závazná vyhláška obce Kojetín č.1/2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Plnění rozpočtu za rok 2021 k 31.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a rok 2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 04.10.2021 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 6. 9. 2021 od 20,00 hod.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.