Archiv

Veřejná vyhláška

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zasedání obecního zastupitelstva

 čtvrtek 6. 5. 2024 ve 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 7. 5. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Kraj Vysočina.

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 8. 4. 2024 na 20.00 hodin

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

26. 3. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina

Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

pondělí 4. 3. 2024 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Záměr prodeje podílu pozemků

 k.ú. Pávov (podíl v LD Štoky)

Záměr pronájmu pozemku

 vodní plocha rybník a p.č. 952/2 vodní plocha nádrž umělá.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

dne 6. 2. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 8. 1. 2024 na 19.00 hodin 

OZV obce Kojetín č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

OZV obce Kojetín č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 2/2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 12. 12. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina