Archiv

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2023, které se bude konat dne 12. 9. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 4. 9. 2023, 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva

Odstávka elektřiny.

Dne 11. 9. 2023 od 9. 30 od 15 30 hod. je plánovaná odstávka elektřiny.

Důležité upozornění pro cestující.

VLOD: 600050 Havl. Brod-Kojetín-Čachotín-Chotěboř – výlukový JŘ

Plánovaná odstávka elektřiny

Dne 23. 08 2023 od 7.30 do 15.00 hod.

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu.

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu.

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 3. 7. 2023, 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Záměr směny podílu pozemků

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu

Zasedání obecního zastupitelstva

čtvrtek 25. 5. 2023 na 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Návrh závěrečného účtu obce Kojetín za rok 2022 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 9. 5. 2023 v 10:00 hod. 

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zasedání obecního zastupitelstva

 pondělí 3. 4. 2023 na 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Záměr prodeje podílu části pozemků

Záměr prodeje podílu části pozemků k.ú. Smrčná na Moravě p.č. 266/1

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2023, které se bude konat dne 14. 3. 2023 v 10:00 hod.

Zasedání obecního zastupitelstva

6. 3. 2023 na 19.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.