Archiv

Zasedání obecního zastupitelstva

Starosta obce Kojetín svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 06.06.2022 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OU v budově KD.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 02.05.2022 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

Zasedání obecního zastupitelstva

04.04.2022 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva 

Záměr prodloužení doby nájmu

části pozemku k.ú. Kojetín p.č. 725/2

Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 048 Kojetín

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2022, které se bude konat dne 15. 3. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Veřejná vyhláška

Zásobováni vodou a odkanalizování obce Kojetín.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 07.03.2022 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Záměr prodeje pozemku

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 07.02.2022 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Veřejná vyhláška

o zahájení správního řízení o žádosti a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Obecně závazná vyhláška obce Kojetín č.1/2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Plnění rozpočtu za rok 2021 k 31.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a rok 2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 04.10.2021 na 20.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva