Aktuální informace z obce

Veřejná vyhláška

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Malý čarodějnický rej - soutěže pro děti

30.dubna v 18:30 hod. na návsi

Taneční zábava - AIRBACK

13.4. od 20:00 hod.