Záměr prodeje podílu pozemků

Zpět na výpis

Záměr prodeje podílu pozemků p.č. 406/2, p.č. 443/2 a p.č 445/2, vše v k.ú. Pávov (podíl v LD Štoky)