Záměr pronájmu pozemku

Zpět na výpis

k.ú. Kojetín p.č. 70, p.č. 48, p.č 41 vše vodní plocha rybník a p.č. 952/2 vodní plocha nádrž umělá.