Záměr prodloužení doby nájmu

Zpět na výpis

části pozemku k.ú. Kojetín p.č. 725/2 o výměře 800 m2, dle smlouvy č. 20370 ze dne 7.3.2007, Vodafone Czech Republic a.s.