Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Zpět na výpis

přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy č. 34410 v obci Dolní Křupá a Kojetín