Veřejná vyhláška

Zpět na výpis

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhuAktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území