Archiv

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Veřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zasedání obecního zastupitelstva

9. 1. 2023, 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Volebního stanoviště v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Informace o umístění volebního stanoviště v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Volba prezidenta České republiky 2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky

OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 05.12.2022 od 19.00 hodin zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Rozpočtové opatření číslo 7.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 a rok 2025

Návrh rozpočtu na rok 2023

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Zasedání obecního zastupitelstva

Rozpočtové opatření číslo 6.

INFOMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE KOJETÍN

pondělí 17.10.2022 od 20.00 hod.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Stanovení přechodné úpravy provozu Česká Bělá - Kojetín

Rozpočtové opatření číslo 5.

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kojetín.

Zasedání obecního zastupitelstva

pondělí 05.09.2022 od 20.00 hodin zasedací místnosti OÚ v budově KD.