Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Kojetín podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má pouze informativní charakter. Úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před budovu OÚ Kojetín č. p. 36.

Zasedání obecního zastupitelstva

Pondělí 06.02.2023 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Rozpočtové opatření číslo 9.

Rozpočtové opatření číslo 8.