Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Kojetín podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má pouze informativní charakter. Úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před budovu OÚ Kojetín č. p. 36.

Zasedání obecního zastupitelstva

čtvrtek 25. 5. 2023 na 20.00 hodin, zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Návrh závěrečného účtu obce Kojetín za rok 2022 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu

Schválený rozpočet 2023

Schválený rozpočtový výhled na roky 2024-2025