Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Kojetín podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má pouze informativní charakter. Úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před budovu OÚ Kojetín č. p. 36.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 12. 12. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina

Zasedání obecního zastupitelstva

Rozpočty

Návrh rozpočtu na rok 2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.

Rozpočtové opatření č. 4/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023