Hrady, zámky, zříceniny

Ronovec
Zřícenina hradu Ronovec stojí na ostrohu nad levým břehem Břevnického potoka jihovýchodně od Dolní Krupé. Z hradu se do dnešních dnů dochovala část paláce, zbytky hradby a čtverhranné věže, dále příkopy a valy. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.
Hrad, který byl nazýván Sommerburg (Letní hrad), vystavěl kolem poloviny 13. století na místě staršího roubeného hrádku Smil z Lichtemburka. Roku 1314 jej rod Lichtemburků postoupil králi výměnou za poděbradský hrad a Ronovec se tak dostal do rukou pánů z Lipé. Vystřídalo se zde několik většinou zástavních držitelů. V období husitských válek již hrad nebyl obydlen a v 1. polovině 16. století zpustl. Část hradního paláce byla v letech 1957 – 1960 odkryta a v roce 1980 konzervována.

Fotografie Ronovce

Zámek Rozsochatec
Jde o obdélníkovou jednopatrovou stavbu, s dvoupatrovým rizalitem s balkonem a vížkou.Na zahradním průčelí je dochován barokní portál. Počátek zámku byl dán možná přestavbou tvrze před rokem 1681, později přestavba jednopatrového křídla v první polovině 18. stol. byla realizován za Václava Bechyně z Lažan. Z původní výzdoby se v patře přístavby dochovaly nástropní malby s figurálními motivy. Možným pozůstatkem původní tvrze z konce 16. stol. jsou klenuté sklepy objevené v zámecké zahradě roku 1902. Roku 1872 zámek vyhořel a na sklonku 19. stol. byl obnoven v pseudorenesančním slohu. Požárem poškozená zámecká kaple již nebyla obnovena. Oltářní kámen z ní se nachází u sochy sv. Jana Nepomuckého na hrázi rozsochateckého rybníka. Pozoruhodností je historický zámecký park s dochovanými porosty z doby jeho založení před více než 150 lety. Za zmínku stojí dva keře tisu, jejichž stáří se odhaduje na 900 až 1000 let.

Fotografie zámku Rozsochatec

http://www.ubytovani-na-vysocine.eu/

Lipnice nad Sázavou
Státní hrad Lipnice se nachází na Vysočině asi 16 km od Havlíčkova Brodu. Byl založen na počátku 14. století Raimundem z Lichtemburka, který na možnosti té doby vystavěl rozsáhlý hrad, který měl sloužit jak sídelním, tak obranným účelům. Lipnice byla často prodávána a mnohokrát změnila majitele. Mezi významné vlastníky patřili i Jan Lucemburský, páni z Lipé, Karel IV., Čeněk z Vartenberka či Trčkové z Lípy. Právě Trčkové hrad přestavěli do pozdně gotické podoby s náznaky renesance. Během třicetileté války byl hrad obléhán, a i když nebyl dobyt, byl z velké části poničen. I když hrad po válce nebyl zcela opuštěn stále více chátral a po požáru z roku 1869 se stal zříceninou. V roce 1925 hrad od posledních majitelů Trautmansdorfů získal za symbolickou 1,- Kč Klub českých turistů, který začal pomalu pracovat na záchraně hradu. V polovině 20. století byl hrad zestátněn a za velké finanční podpory začala rozsáhlá rekonstrukce, která trvá až dodnes.

Fotografie hradu Lipnice

http://www.turistik.cz/cz/kraje/vysocina/okres-havlickuv-brod/lipnice-nad-sazavou/hrad-lipnice-nad-sazavou/

Zámek Chotěboř
Zámek byl postaven v letech 1701-1702 na místě původní tvrze ze 14. století, upraven byl v letech 1865 – 1870 a dále po požáru roku 1927. Čtyřkřídlý, patrový zámek, s mansardovou střechou a ploše členěnou fasádou. vybudoval hrabě Vilém Leopold Kinský. Sídlo italského typu obklopuje ústřední dvůr. V původním stavu se zachovala kaple Nejsvětější Trojice s bohatou štukovou výzdobou z poloviny 18. století Po vystřídání dalších majitelů zámku získal panství v roce 1836 pán Josef Dobrzenský z Dobrzenic sňatkem s Marií Wanczurovou z Řehnic, dědičkou vymírajícího starého českého rodu. Nádvoří zámku se uzamyká. Prohlídky začínají každou celou hodinu. Začátek poslední prohlídky je 1h před koncem provozní doby (dopoledne i odpoledne). Otevřeno denně mimo pondělí, vždy od 9 – 12 hodin a od 13 – 17 hodin. Fax: 569/ 62 62 76 Prohlídka trvá 60 minut, maximální počet osob ve skupině je 30 osob, vstupné činí 40 a 20 Kč.

Fotografie zámku Chotěboř

http://www.turistik.cz/cz/kraje/vysocina/okres-havlickuv-brod/chotebor/zamek-chotebor/

Komentáře zablokovány