Aktuální informace z obce

Záměr prodeje podílu pozemků

 k.ú. Pávov (podíl v LD Štoky)

Záměr pronájmu pozemku

 vodní plocha rybník a p.č. 952/2 vodní plocha nádrž umělá.

OBECNÍ PLES

Dne 2.3.2024 od 20:00 hod.