Aktuální informace z obce

Tříkrálová sbírka 2022

V tomto roce se v naší obci vybralo 8 932 Kč

Veřejná vyhláška

o zahájení správního řízení o žádosti a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín.

Kojetínská drakiáda

V neděli 17. 10. 2021 od 14:00 hodin na Piongru za vsí.

Další fotografie
ze života
obce zde