Zastupitelé

Zastupitelstvo obce je složeno ze sedmi členů, kteří rozhodují o věcech patřících do samostatné působnosti obce.

Obecní zastupitelstvo

Ladislav Venc, starosta
Ing. Josef Hertl, místostarosta
Zdeněk Pazderka
Petr Tomášek
Ivana Melounová
Jan Špilka
Mgr. Bc. Michal Vrběcký
 

Finanční výbor

 Ivana Melounová, předsedkyně
 Petr Tomášek
 Zdeněk Pazderka  
 

Kontrolní výbor

 Mgr. Bc. Michal Vrběcký, předseda
 Jan Špilka
 Pavel Klement