Hasiči

Hasičský sbor v Kojetíně byl založen 16.července 1899 a existuje nepřetržitě. Od počátku se věnuje nejen ochraně majetku před přírodními živly, ale působí současně i jako důležitý organizátor kulturního, společenského a sportovního života v obci.

V současnosti má sbor 70 členů, disponuje zásahovým družstvem zařazeným do kategorie JPO V. Velkou část členské základny tvoří mladí hasiči.