Záměr prodeje pozemku

Zpět na výpis

Obec Kojetín na základě ustanovení §39 zákona č. 128/2000 Sb. v úplném znění zveřejňuje:
Záměr prodeje pozemku k.ú. Kojetín s.t.. 139 o výměře 10 m2. záměr byl schválen zastupitelstvem dne 7.02.2022, Usnesení č. 2/2/2022

Obec Kojetín předkládá výše uvedenou žádost veřejnosti k vyjádření po dobu 15 dní ode dne vyvěšení dle shora citovaného zákona.
Občané mohou v této lhůtě podávat své žádosti, návrhy a připomínky k uvedenému zveřejnění.
Doplňující informace získáte na Obecním úřadě v Kojetíně u starosty - Ladislava Vence