Veřejná vyhláška

Zpět na výpis

stanovení přechodné úpravy provozu, přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/34410, III/34413, II/344 a dotčených místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DIO).

Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci „Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín" I. etapa, realizované za úplné uzavírky provozu na silnici č. III/34410 v obci Kojetín, cca v km 3,830-4,090, a zajištění objízdných v termínu od 6:00 hod dne 24.4.2023 do 18:00 hod. dne 16.6.2023