Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zpět na výpis

Starosta obce Kojetín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na pondělí 07.02.2022 na 19.00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do zasedací místnosti OÚ v budově KD.

Program zasedání:
1) Návrh „Smlouva o dílo na provádění zimní údržby".
2) Diskuse