Oznámení veřejnou vyhláškou

Zpět na výpis

přechodnou úpravu provozu na dotčených silnicích II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ve správním odvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci „Oprava havárie kanalizace obce Rozsochatec“, prováděné za úplné uzavírky provozu silnice č. 11/344 v km cca 7,830 v obci Rozsochatec a zajištění objízdných tras, z důvodu odstranění havárie kanalizace, za těchto podmínek: