Pozvánka k hlasování v anketě

Zpět na výpis

Vážení spoluobčané,

Obec Kojetín byla oslovena společností ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. s nabídkou spolupráce na projektu větrný park Kojetín.

Spolupráce by spočívala ve společném postupu společnosti ČEZ a.s. a obce Kojetín, směřující jednak k ověření, zda je na území obce Kojetín možno provést ekonomicky smysluplnou výstavbu větrného parku, která by vyhovovala všem administrativním požadavkům, zejména z pohledu jejího vlivu na životní prostředí

a v případě zjištěné realizovatelnosti projektu by obec Kojetín se společností ČEZ a.s. vstoupila do společného podniku, který by na území obce Kojetín provedl výstavbu dvou větrníků typu Enercon E138, z čehož by obec Kojetín měla podíl na zisku, který je předpokládán ve výši 180.000,- Kč ročně (jednatelská odměna) bez ohledu na výši ziskovosti parku a dále ve výši nejméně 450.000,- Kč ročně za každý provozovaný větrník, jako podíl na zisku. Uvažovaná životnost strojů je 25 let

 S ohledem na závažnost rozhodnutí se obec Kojetín rozhodla provést mezi obyvateli Kojetína na toto téma anketu, jejíž výsledek bude pro zastupitele důležitým vodítkem pro jejich rozhodnutí v této věci.

Podmínky účasti v anketě:

Ankety se mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem na území obce, kteří v den ankety dovršili věk 18 let a dále zapsaní vlastníci stavebních pozemků na území obce, kteří v den ankety dovršili věk 18 let.

Organizace, datum a místo konání ankety:

Anketu provede Obecní úřad Kojetín, hlasovat se bude v pátek 22.3. 2024 v době od 17:00 hod. do 19:00 hod. a v sobotu dne 23. 3. 2024 v době od 9:00 hod. do 11:00 hod. v prostorách Obecního úřadu Kojetín na adrese Kojetín 36. Lístky s anketní otázkou budou vydávány na místě hlasování po ověření, zda zájemce o hlasování splňuje podmínky účasti v anketě, každému bude umožněno hlasovat pouze jednou, bude zajištěna anonymita hlasování.

Výsledek ankety bude zveřejněn nejpozději dne 24. 3. 2024 a to na webových stránkách obce a na obecní vývěsce.

Anketní otázka:

Souhlasíte s výstavbou dvou větrných elektráren v katastru obce Kojetín? 

Enercon E138:

Uvažovaný větrník Enercon E138 by dosahoval výšky (výška strojovny) cca120 m, délka lopatky je 69m. Zájemci si totožný stroj v provozu mohou prohlédnut v katastru Žipotín v obci Gruna u Moravské Třebové.

 

Dokumenty související s projektem:

 Smlouva o spolupráci s ČEZ a.s.

Uvažované umístění větrníků

Příloha č.3 - společenská smlouva

Příloha č.4 - dohoda společníků