Nejdůležitější používané předpisy

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Občanský zákoník
Občanský soudní řád
Obchodní zákoník
Správní řád
Stavební zákon
Zákon o obcích
Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon o ochraně přírody a krajin
Zákoník práce

Předpisy odkazují na web pracepropravniky.cz, na němž lze předpisy najít v mnohem čitelnější a přívětivější podobě než na Portálu veřejné správy.

Komentáře zablokovány