MÍSTNÍ POPLATKY ZA ROK 2024

Zpět na výpis

Oznámení:

Obecní úřad oznamuje, že místní poplatky za rok 2024 budu vybírány

v pátek 14.6.2024 v kanceláři obecního úřadu od 15:30 hod. do 17:00 hod.

Jedná se o poplatek za psa, stočné a poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

U poplatku za komunální odpad došlo k navýšení poplatku na částku 600,- Kč.