Zastupitelstvo obce – srpen 2018

Dokument zde.

V sekci Aktuality, Pozvánky na zastupitelstvo obce, Úřední deska | Napsat komentář

Zasedání ZO červenec 2018

Dokument zde.

V sekci Pozvánky na zastupitelstvo obce, Úřední deska | Napsat komentář

Výzva ke kandidatuře do zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,

blíží se konec funkčního období zastupitelstva obce a s ním i termín konání komunálních voleb ve dnech 5. a 6. října 2018. Aby naše obec i nadále mohla vystupovat jako samostatný subjekt, musí být zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo nové. Proto se na Vás obracíme, abyste nejen přišli volit, ale i zvážili vlastní kandidaturu a mohli se aktivněji podílet na spravování obce.

Kandidovat do obecního zastupitelstva může každý občan, který dosáhl osmnácti let, má v naší obci trvalé bydliště a je státním občanem České republiky. Podrobněji popisuje podmínky Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

K přijetí kandidatury je třeba odevzdat tři dokumenty – Kandidátní listina, Prohlášení kandidáta a Petice. Tyto dokumenty je nutné podat do 31. 7. 2018 do 16 hod. na pověřený registrační úřad, kterým je pro naši obec Městský úřad Havlíčkův Brod nebo do 30. 7. 2018 na Obecní úřad v Kojetíně. Pro petici v naší obci je třeba minimálně osm podpisů voličů (nezapočítává se podpis kandidáta).

Starosta obce Ladislav Venc

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Schválený závěrečný účet 2017

Dokument zde.

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Dokument k dispozici zde.

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Zasedání zastupitelstva obce – červen 2018

Dokument k dispozici zde.

V sekci Aktuality, Pozvánky na zastupitelstvo obce, Úřední deska | Napsat komentář

Pozvánka na zasedání kraje

Dokument k dispozici zde.

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

COOP smlouva 2018

Dokument k dispozici zde.

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Závěrečný účet obce za rok 2017

Rozvaha obce Kojetín za rok 2017
Příloha obce Kojetín za rok 2017
Výsledovka obce Kojetín za rok 2017
Návrh závěrečného účtu obce Kojetín za rok 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2017
Zpráva o přezkoumání obce Kojetín za rok 2017

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Kácení máje 2018

V sekci Aktuality, Hasiči, Kultura, Pozvánky na kulturní akce | Napsat komentář