Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 442/2006 Sb. o struktuře zveřejňovaných informací.

 • 1. Název
  Obec Kojetín u Havlíčkova Brodu
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Kojetín 36
   Havlíčkův Brod
   580 01
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Kojetín 36
   Havlíčkův Brod
   580 01
  • 4.3 Úřední hodiny
   Pondělí 18.00 – 19.00, kromě zasedání zastupitelstva obce
   Pozvánky na zasedání zastupitelstva obce
  • 4.4 Telefonní čísla
   Pevná linka: 569 444 145
   Starosta – mobil: 605 956 025
  • 4.5 Čísla faxu
  • 4.6 Adresa internetové stránky
   Oficiální web obce: www.kojetin-hb.cz
  • 4.7 Adresa e-podatelny
   podatelna@kojetin-hb.cz
  • 4.8 Další elektronické adresy
   Starosta: l.venc@kojetin-hb.cz
   Místostarosta: pepahertl@kojetin-hb.cz
 • 5. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu:
  Kód banky:
 • 6. IČ
  00267651
 • 7. DIČ
  Nejsme plátci daně
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Osobně v kanceláři obecního úřadu
  Písemně poštou na adresu obecního úřadu
  Emailem na adresu podatelna@kojetin-hb.cz
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   Poskytování informací na základě žádosti je bezplatné, pouze v případě mimořádně rozsáhlého či obtížného vyhledávání může obec požadovat mzdovou náhradu.
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
   Žádné není
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
   Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
  • 16.2 Výhradní licence
   Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Komentáře zablokovány