Příspěvky v kategorii Úřední deska

Pozvánka zastupitelstvo kraje

Dokument zde

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Zasedání květen 2019

Dokument zde

V sekci Aktuality, Pozvánky na zastupitelstvo obce, Úřední deska | Napsat komentář

Účet 2018

Rozvaha obce Kojetín za rok 2018

Příloha obce Kojetín za rok 2018

Výkaz zisku a ztráty obce Kojetín za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumí hospodaření za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků voleb do Evropského parlamentu

Dokument zde

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Záměr vzdání se předkupního práva k pozemku

Dokument zde

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Zasedání duben 2019

Dokument zde

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 048 Kojetín

Dokument zde

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Zastupitelstvo kraje

Dokument zde

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

Zasedání únor 2019 – 2

Dokument zde.

V sekci Aktuality, Pozvánky na zastupitelstvo obce, Úřední deska | Napsat komentář

Záměr prodat nemovitosti (pozemky – stavební parcely) ve vlastnictví obce za účelem výstavby rodinných domů

Dokument zde.

V sekci Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář